Poelsan Plastik San. ve Tic. A.Ş

Poelsan Plastik San. ve Tic. A.Ş

Şabanoğlu Osb Mahallesiulubatlı Caddesi No. 6Tekkeköy, Samsun / Türkiye
Tekkeköy , Samsun

İletişim Bilgileri

poelsan@poelsan.com

İş Alanları

Poelsan, 1994 yılında henüz ülkemizde üretimi yapılmadığı için ithal edilen Polietilen Kangal Boru Bağlantı Adaptörlerini, kendi tesisinde üreterek piyasaya sunan ilk firma olmuştur.

Poelsan ürünleri, başta peyzaj sektörü olmak üzere, içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, seralarda, damla sulama sistemlerinde güvenle kullanılabilmektedir.

Poelsan, 67.880 m² alanda yıllık 10.522 ton plas

POELSAN Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak,

İçinde bulunduğumuz sektörün ulusal ve uluslararası ölçekte gelişimi için, misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda, işimizi en iyi şekilde yapmamızı sağlayacak insan kaynağı, teknik bilgi ve teknolojik donanıma sahip olmak ve kalitemiz ile sektörümüzde değer yaratmak, üretim ve hizmetlerimizle ilgili olan çevre boyutlarımızı kontrol altında tutmak amacı ile;


Müşterilerimizin beklenti ve isteklerini, ekip ruhu ile çalışıp süratle ve eksiksiz karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak,

Dönemsel hedeflerimizi belirlemek ve hedeflere ulaşmak için çaba harcamak,

Tüm çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak, yasal ve sosyal haklarını zamanında ve tam olarak karşılamak,

İş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için; ilgili standartların ve yürürlükteki mevzuatın gerekliliklerine uymayı taahhüt ederek tüm çalışanlarımızın katılımı ile yerine getirmek,

Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi yönünde, ekonomik olanakların elverdiği ölçekte çevreye en az zarar verecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamak ve tasarrufu teşvik etmek,

İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacı ile ilgili tehlike, risk ve fırsatları hassasiyetle izlemek, tehlike ve riskleri en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek,

Tasarımdan başlayarak üretimin her aşamasında çevre dostu uygulamaları ön plana çıkartmak,

Faaliyetlerimizin oluşturduğu atıkların minimizasyonunu ve yasal şartlara uygun bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak,

Çalışanlarımız ve etkileşim içinde bulunduğumuz tüm bireyleri; Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre konularında bilinçlendirmek ve bu bilinci yaymak,

Tüm çalışanlarımızla kaliteli, temiz, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,

Entegre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek politikamızdır.


Misyonumuz

Yüksek kalite ve teknolojinin buluşması ile plastik boru ek parça üretiminde yerel ve küresel pazarda öncü bir marka olmak.

Vizyonumuz

Plastik boru bağlantı sistemlerinde yakın coğrafyada lider, global pazarda tercih edilen bir marka olmak.


Değerlerimiz


İnsan ve Çevreye Saygı: Çevre ve insan sağlığını korumayı ve doğanın sürdürülebilirliğini tüm faaliyetlerimizin merkezine koyarız. Doğanın sürdürülebilirliğini sağlayacak çözümlere imza atarız.

Değerli Hissettirmek: Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile bir ekibiz. Çalışanlarımıza kendilerini değerli hissedecekleri çalışma ortamları sunar, yetkinliklerini sürekli geliştiririz, tedarikçilerimiz ile iş ortaklığı ve karşılıklı kazan kazan ilişkisini iş ilişkimizin temeline koyarız, müşterilerimizin istek ve taleplerine uygun sunduğumuz ürün ve hizmetler ile tüm paydaşlarımızı değerli hissettiririz, bunu sağlamak için kendimizi sürekli geliştiririz.

Liderlik: En üst yönetimden iyileştirme takımlarımıza kadar liderlik yetkinliğinin geliştirilmesine önem verir, bu fonksiyonu üstlenen ekiplerimiz ile stratejik yönetim kurum ikliminin gelişmesine hizmet ederiz. Katılımcı yönetim yaklaşımı ile çalışanlarımızın görüş ve önerilerini karar süreçlerinde dikkate alır, çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu en iyi düzeyde tutmaya özen gösteririz.

Gelişime ve Yeniliğe Açık: Sektörümüzdeki yenilikleri, dış çevredeki trendleri takip eder, gelişmelerin şirketimize sağladığı fırsat ve tehditleri belirler faaliyetlerimizi ve yetkinliklerimizi bu doğrultuda geliştiririz, yenilikçi ürünlerimiz ile rekabet gücümüzü sürekli geliştiririz.

Güvenilirlik: Tüm paydaşlarımız için güvenilir bir iş ortağı olarak taahhütlerimizin arkasında dururuz.

Takım Ruhu: Takım ruhu ile çalışmayı şirket kültürümüzün bir parçası olarak görürüz. Poelsan ailesi olarak biz bir takımız.

Çalışma S.

Hafta İçi
08:00-17:00
Cumartesi
08:00-18:00
Pazar
08:00-18:00
MENU